Genel bilgi

a) Yüksek öğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlere mali destek sağlamak; seminer, konferans, sempozyum düzenlemek, kurslar açmak,
b) Plan, fizibilite çalışması, analiz, model denemeleri, bilgi işlem hizmetleri, iş değerlendirilmesi ve organizasyonu, danışmanlık, eğitim organizasyonu, bakım ve onarım yapmak, bunlara ilişkin raporlar hazırlamak,
c) Bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak,
d)Teknik alanlar ile kültür, sanat ve tarım alanlarında araştırma ve uygulamalar yapmak,
e) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü basım ve yayım işleri yapmak,
f) Araştırmalar sonucunda üretilen ürünler ile iş ve hizmetleri değerlendirmek, bunları Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satmak.

BURHAN ÖZDEMİR
Güncelleme : 6.11.2018 13:58:55